Абкант Инструменти WILA

В продължение на повече от 80 години Вила доставя инструменти и аксесоари, определящи тенденциите, по целия свят за производители и потребители на абкант преси. Вила продължава да инвестира в най-новите технологии за огъване. Като основна цел остава повишаване на производителността на абкант пресите, както и безкомпромисно качество и дълготрайност на продуктите. 

Може да рагледате онлайн магазина на Wila:

WebShop Брошура

Начало