The Bend Огъващи центри (Панелбендер)

Панелбендер

Широка гама от решения за автоматизирано огъване

BCe Smart

 

Технически Спецификации

Type: BCe Smart
Max. bending length: 2,250 mm
Min. bending length (*): 350 mm
Min. width between bends (*): 160 mm / 120 mm with UBC
Bending force: 32 tons

EBe

Завършекът на всяка автоматизирана линия.
 

Технически Спецификации

Type: EC
Max. bending length: EBe4 2,250 mm
EBe5 2,750 mm
EBe6 3,350 mm
EBe3820 3,800 mm
Min. bending length (*): EBe4, EBe5, EBe6, EBe3820: 350 mm
Min. width between bends (*): EBe4, EBe5, EBe6, EBe3820:
160 mm / 120 mm with UBC
Bending force: EBe4: 32 tons
EBe5, EBe6, EBe3820: 41 tons

Fast Bend – FBe

 

Технически Спецификации

Type: Fast Bend – FBe
Max. bending length: FBe4 2,250 mm,
FBe5 2,750 mm,
FBe6 3,350 mm
Min. bending length (*): 350 mm
Min. width between bends (*): 140 mm
Bending force: FBe4: 32 tons,
FBe5, FBe6: 41 tons

BCe

Автоматизирано огъване от Prima Power с полуавтоматична обработка на детайлите.

Възможност за по-голяма дължина на огъване и автоматизирано отреждане.

Брошура Видео

Технически Спецификации

Type: BCe
Max. bending length: BCe4: 2,250 mm,
BCe5: 2,750 mm
Min. bending length (*): 350 mm
Min. width between bends (*): 160mm,
120mm with UBC
Bending force: BCe4: 32 tons
BCe5: 41 tons

BCe Sharp

Компактно и практично решение за атоматизирано огъване.

Брошура Видео

Технически Спецификации

Type: BCe Sharp
Max. bending length: BCe4: 2,250 mm,
BCe5: 2,750 mm
Min. bending length (*): 350 mm
Min. width between bends (*): 160mm,
120mm with UBC
Bending force: BCe4: 32 tons
BCe5: 41 tons

Начало