Огъващи центри (Панелбендер)

Панелбендери

Широка гама от решения комбинирани и автоматизирани решения за огъване

BCe Smart

Технически параметри

Max bending length
2,250 mm

Min bending length (*)
350 mm

Min width between bends (*)
160 mm / 120 mm with UBC

Bending force
32 tons
Изтегли Брошура

Технически параметри

Max bending length
EBe4 2,250 mm – EBe5 2,750 mm – EBe6 3,350 mm – EBe3820 3,800 mm

Min bending length (*)
EBe4, EBe5, EBe6, EBe3820 350 mm

Min width between bends (*)
EBe4, EBe5, EBe6, EBe3820 160 mm / 120 mm with UBC

Bending force
EBe4 32 ton – EBe5, EBe6, EBe3820 41 ton

Изтегли Брошура

Fast Bend – FBe

Технически параметри

Max bending length
FBe4 2,250 mm – FBe5 2,750 mm – FBe6 3,350 mm

Min bending length (*)
FBe4, FBe5, FBe6 350 mm

Min width between bends (*)
FBe4, FBe5, FBe6 140 mm

Bending force
FBe4 32 tons – FBe5, FBe6 41 tons
Изтегли Брошура

BCe

Технически параметри

Max bending length
BCe4 2,250 mm – BCe5 2,750 mm

Min bending length (*)
BCe4, BCe5 350 mm

Min width between bends (*)
BCe4, BCe5 160 mm / 120 mm with UBC

Bending force
BCe4 32 tons – BCe5 41 tons

Изтегли Брошура