Сервиз

Prima Power Services: ключът към по-добра производителност.

Подобряването на нашите продукти и услуги е с най-висок приоритет за нас. За тази цел всички отчети за услугите се събират, анализират и сравняват със специфична система, за да се разбере дали могат да се предприемат действия от наша страна (компоненти за реконструкция, подобряване на продуктите и т.н.), за да се избегне възможното повторение на проблемите.

Общата цел на услугите е да гарантираме:

  • Максимална и постоянна наличност
  • Оптимално използване
  • Бъдещо развитие
    … НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

Prima Power Services се характеризира с:
пускане в експлоатация, поддържане и развитие на производствения капацитет и гарантиране на максималната му продуктивност.

Всъщност процесът на обслужване започва преди етапа на котировката. Използвайки широка модулна продуктова гама, ние можем да предложим точното решение за настоящите и бъдещите производствени цели на клиента. След като решението е избрано, процесът продължава да гарантира, че тези цели са изпълнени.

Ние изградихме капацитет за всички етапи в този процес, който има един единствен резултат: максимална продуктивност на производствените операции на клиента.

За контакти: инж. Лазар Пепечков

     Телефон: +359 876 46 43 42

     Email: lazar@inertron.bg

Начало